A Kovács Ügyvédi Iroda – azokon a szakterületeken, ahol jelen van – teljeskörű és komplex jogi szolgáltatásokat nyújtó magyar ügyvédi iroda.

Az Iroda ügyfélköre jellemzően olyan magyar gazdasági társaságok és gazdálkodó szervezetek közül kerül ki, amelyek tevékenysége az energetikai szektorban, a gyártás és a kereskedelem egyes területein, valamint a szállítás-szállítmányozás, a logisztika és raktározás terén, továbbá a vállalati tanácsadásban jelentős. Az Iroda ügyfelei között van nemzetközi piaci jelentéttel rendelkező vállalkozás (vállalkozáscsoport), továbbá nagy-, közepes- és kisvállalkozás. Irodánk jogi támogatást nyújt több önkormányzatnak, különböző intézményeknek és egyes állami vállalatoknak, állami szereplőknek is.

Az Iroda joggyakorlata elsősorban az energetika, valamint a szolgáltatások (különösen a közszolgáltatások) és a szerződések (ideértve az általános

szerződések, szerződési feltételek jogát is) jogi területéhez kötődik.

Irodánk tevékenysége ezeknek a területeknek a hazai jogi szolgáltatási piacán ismert és elismert, mindezt a több mint 20 éves szakmai tapasztalatunk és kapcsolatrendszerünk, valamint az energetika-közszolgáltatási piac átfogó ismerete alapozza meg.

(Kovács Ügyvédi Iroda) 

Joggyakorlatunk a gazdasági jog, az adójog, a munkajog, a közbeszerzések joga és a versenyjog területén is jelentős. Az Iroda több vállalkozás, önkormányzat, szervezet tekintetében lát el általános jogi képviseletet, amely keretében állandó és folyamatos jogi tanácsadást nyújt, peres és peren kívüli ügyekben jár el.

Az Iroda egyéni jogvitákban is nyújt jogi tanácsot és lát el képviseletet, ezek jellemzően az állandó ügyfélkörön túli, eseti megbízásokhoz kötődnek, megbízóink körében pedig külföldi (főként olasz) illetőségű ügyfél is megtalálható.

Az Iroda 2009-től folyamatosan jelen van a magyar jogi piacon, debreceni székhellyel, azonban az állandó ügyfeleink az Iroda tevékenységét részben Budapesthez kötik.  

A megbízások ellátása során és ügyfélkapcsolatainkban különös figyelmet fordítunk az ügyvédi hivatás és az ügyvéd-ügyfél kapcsolat jogi-szakmai kereteire, a kapcsolat egyik legsarkalatosabb pontját a titoktartást és az adatkezelés jogi megfelelőségét külön is értve mindezek alatt. (Etikai kódex)

Az Iroda elkötelezett a magyar jogászképzés támogatásában, ennek keretében szakmai gyakorlóhelyként fogad hallgatókat. Ezen túl adományozóként is segíti a jogi oktatást többek között az ELTE-ÁJK (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar) javára.

Az Iroda társadalmi felelősségvállalása okán un. „pro bono” tevékenységet is folytat, a sport területén és a római katolikus egyház tevékenységéhez kötődően, de több esetben nyújtottunk ilyen jellegű jogi támogatást egyes rászoruló magánszemély ügyfeleknek is.

Filozófiánk alapján törekszünk a nyújtott jogi szolgáltatások területén elvárt magas színvonalú, professzionális eljárások biztosítására ügyfeleink számára, ehhez minden esetben, gondos, korrekt és precíz ügykezelést biztosítunk. Tevékenységünkben a gyakorlatiasság, az ügyfélközpontúság és a kreativitás dominál, ezért a szakterületek jogi szabályozását és a szabályozáshoz kapcsolódó hatósági, bírói gyakorlatot folyamatosan követjük és alkalmazzuk. Munkánkat a probléma-központúság és a részletekre különösen nagy figyelmet fordító, gyakorlatias gondolkodásmód jellemzi.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com